Back

Dwór Burzyn

Dwór Burzyn

Dwór Burzyn
Dwór znajduje się we wsi Burzyn położonej w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tuchów (około 3 km na południowy wschód od Tuchowa), na prawym brzegu rzeki Biała, na wysokości 273 m n. p. m.

Dwór został wybudowany najprawdopodobniej w 1858 roku, na miejscu starego dworu drewnianego w latach 1940 – 1942 wybudowano obecny murowany budynek. W 1945 r. majątek dworski wraz z dworem został przejęty w ramach reformy rolnej i pełnił funkcję administracyjno - mieszkalną spółdzielni rolniczej. Po upadku spółdzielni rolniczej, zrujnowany dwór  został przebudowany i zaadaptowany dla potrzeb miejscowej szkoły podstawowej. Od 2004r t.j. od otwarcia nowej szkoły w Burzynie, budynek stał nieużywany i popadał w ruinę. W 2016r po długoletnich staraniach budynek został zwrócony pierwotnym właścicielom. W roku 2016 firma OFTALDENT Tadeusz Łabno Spółka Jawna podjęła się rewitalizacji dworu wraz z parkiem. Ponieważ w 2004r. dwór i park został wpisany na listę zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano Projekt Konserwatorski a następnie po wymaganych uzgodnieniach wykonano „Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku wraz z parkiem.” Jednocześnie sporządzono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich o objęcie powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowaniem. Wniosek otrzymał nazwę „ Realizacja Projektu pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-turystyczne zabytkowego dworku wraz z parkiem w miejscowości Burzyn.


Po ukończeniu prac rewitalizacyjnych, budynek dworu wraz z przyległym parkiem pełnić będzie funkcje turystyczno – kulturalne.

Przewidywane jest organizowanie wystaw tematycznie związanych z kulturą i historią regionu. Pomieszczenia budynku i parku udostępniane będą organizatorom imprez mieszczących się w zakresie działalności dworu. Czynione są przygotowania do organizacji spotkań z wybitnymi ludźmi związanymi z ziemią tuchowską.

Dwór pełnić będzie funkcję skupiającą i aktywizującą ludzi zaangażowanych  w popularyzację regionu. W najbliższej przyszłości przewidziana jest wystawa prac malarskich artysty malarza Jerzego Martynowa. Następnie zorganizowany zostanie plener malarski ( a w przyszłości rzeźbiarski) co zaowocować powinno powstaniem prac tematycznie  związanych z okolicznym krajobrazem. Plenery malarskie czy rzeźbiarskie połączone będą z wystawami i aukcjami prac. Tematyka organizowanych spotkań i wystaw  poświęcona  będzie także wydarzeniom związanym z miejscowym dworem i dotykającą go historią.
Reformacja -  z racji religii wyznawanej przez właścicieli oraz wyjątkowo silnego ośrodka reformacji jakim była okoliczna część małopolski.
Rabacja – ofiarami były osoby zamieszkujące dwór.
Bitwa gorlicka – jedna z największych bitew I Wojny Światowej, której ślady bardzo  widoczne są w okolicy.

Zakreślony zakres działania  powinien przyczynić się do zwiększenia aktywności kulturalnej mieszkańców oraz przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej regionu. Dochody uzyskane z organizowania spotkań, wystaw, plenerów malarskich/rzeźbiarskich czy udostępniania budynku i parku powinny co najmniej pokryć bieżące koszty działalności dworu.

Multimedia