Stacja badawcza Instytut Botaniki PAN w Szarowie - Laboratorium

Laboratorium ekotoksykologiczne IB PAN wyposażone jest w wysokiej jakości urządzenia pomiarowe (do najważniejszych należą spektrofotometry i chromatografy), co stwarza możliwość wykonywania specjalistycznych analiz roślin, gleb i wód z zakresu ekotoksykologii. Wydzielono w nim specjalistyczne pomieszczenia, jak np. laboratoria chromatograficzne, laboratorium spektrofotometrii, laboratorium analiz siarki i węgla, laboratorium analiz azotu.

W oparciu o wykonywane analizy chemiczne realizowane są wszystkie projekty badawcze pracowników tej jednostki, zarówno w ramach działalności statutowej, jak i projektów finansowanych przez inne podmioty.

Laboratorium Zakładu Ekologii współpracuje z:

  • Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
  • Instytutem Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Fundacją Botaniki Polskiej w Krakowie
  • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
  • okresowo z innymi jednostkami krajowymi, które zainteresowane są wykonaniem analiz chemicznych
  • Centre for Ecology & Hydrology. Natural Environmental Research Council, Bangor, United Kingdom
  • Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russian Federation.

 


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>