Projekt m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej

Projekt m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej

Widok na tatrzańskie szczyty.

Niniejszy portal powstał w ramach projektu m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Nr projektu: RPMP.02.01.01-12-0698/17, pn. m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej

Okres realizacji: 2015 – 2020

Wartość całkowita: 7 838 904,14 zł

Dofinansowanie (85%): 5 972 833,00 zł

Wkład własny (budżet WM):  1 866 071,14 zł

W ramach projektu realizowane są:

1. Rozbudowa systemu udostępniania i prezentacji zasobów z zakresu turystyki i dziedzictwa regionalnego (tj. stworzenie platformy dystrybucji turystycznych treści cyfrowych, w tym nowego portalu, aplikacji mobilnej, planera podróży, systemu publikacji, aktualizacji i zarządzania treścią, zastosowanie technologii beacon oraz stworzenie warstwy sprzętowo programowej platformy wraz z migracją danych) – I ETAP PROJEKTU (realizacja w latach 2016 – 2019),

2. Pozyskanie cyfrowych treści turystycznych, w szczególności dot. turystyki rowerowej oraz wprowadzenie ich do systemu cyfrowego m_MSIT – II ETAP PROJEKTU (realizacja w roku 2019),

3. Rozbudowa portalu, tj. wykonanie wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski z wykorzystaniem filmów 360° (w technologii 2D i 3D) do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym oraz w goglach VR – III ETAP PROJEKTU (realizacja w latach 2019 – 2020).