Miechów - Polska Jerozolima

Sklepienie kaplicy i fragment grobu bożego.
Wielki Post i zbliżające się Święta Wielkiej Nocy mogą być pretekstem do odwiedzenia Miechowa – miasta oddalonego od Krakowa o zaledwie 40 km, gdzie znajduje się unikalna Bazylika Grobu Bożego wraz z dawnymi zabudowaniami klasztornymi.

Prawie dziewięćset lat temu rycerz Jaksa Gryfita powrócił do Miechowa z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Wraz z nim przybyli Kanonicy Regularni Stróże Grobu Pańskiego w Jerozolimie, zwani w Polsce bożogrobcami lub miechowitami. To dzięki nim mamy w Małopolsce własną „Jerozolimę” z Kaplicą Grobu Chrystusa. Stanowi ona unikalny obiekt sakralny, nie tylko z uwagi na jego niepowtarzalność – jest XVI-wieczną kopią Grobu Bożego w Jerozolimie (starszą niż ta, która obecnie znajduje się w Ziemi Świętej), ale także na fakt, że jej architektura oscyluje pomiędzy włoskimi wzorami renesansowymi, a gotycko-renesansową interpretacją modeli wawelskich. Grób Chrystusa to kamienna, kwadratowa budowla wykonana z ciosów, pokrytych plastyczną dekoracją. W przedniej części grobu, po lewej stronie, znajduje się niskie wejście. Kwadratowe wnętrze komory przykryte jest polichromowanym sklepieniem, zaś wzdłuż prawej ściany stoi kamienny zdobiony sarkofag. Górna część grobu jest drewniana, wykonana znacznie później w stylu barokowym (po pożarze w 1745 r.). W zachodniej ścianie kaplicy został wmurowany kamień z grobu Chrystusa w Jerozolimie, przywieziony w średniowieczu do Miechowa, jako relikwia.

Bazylika miechowska jest miejscem szczególnego kultu Grobu Bożego. Pomimo kasaty zakonu w 1819 roku wytworzone w Miechowie specyficzne elementy liturgii przetrwały do czasów nam współczesnych. Do najważniejszych należy zaliczyć nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które w miechowskiej świątyni odprawiane jest w każdy piątek tygodnia przez cały rok, a ponadto Misterium opiewające Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób wyjątkowo uroczysty celebruje się tutaj Triduum Paschalne.

Więcej informacji na stronie: http://www.parafiamiechow.pl/


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets