Podziemny Olkusz – wkrótce otwarcie nowej trasy turystycznej

Podziemny Olkusz – wkrótce otwarcie nowej trasy turystycznej
Podziemia olkuskiego ratusza i starostwa kryją w sobie niezwykłe skarby. Już wkrótce będzie się można o tym przekonać, zwiedzając ekspozycje trasy „Podziemny Olkusz”. Prace związane z przygotowaniem podziemnego muzeum zostały już ukończone. Teraz trwają ostatnie przygotowania organizacyjne, niezbędne do udostępnienia obiektu dla zwiedzających.

Pierwsza ekspozycja znajduje się w średniowiecznych piwnicach ratusza. Spacerując kilka metrów pod rynkiem przeniesiemy się do czasów największej świetności Olkusza oglądając dużą, przestrzenną makietę miasta. Ciekawostką jest replika astrolabium, które należało do olkuskiego astronoma Marcina Bylicy. W tej części trasy można zobaczyć kopie starych dokumentów, rycin i map, a także filmy poświęcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym zabytkom. Ekspozycja pokazuje historię ratusza – siedziby władz miasta. W dawnym miejskim lochu możemy obejrzeć animowaną scenę przedstawiającą życie codzienne średniowiecznego miasta, jak również narzędzia tortur. Ważnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne.

W drugiej podziemnej ekspozycji w piwnicach Kwartału Królewskiego – dawnej siedziby władz górniczych, poznamy górnicze i hutnicze tradycje Olkusza. O tym, jak funkcjonowały niegdyś kopalnie, przekonamy się sami wprawiając w ruch modele dawnych urządzeń górniczych lub oglądając przestrzenną makietę średniowiecznych kopalni. Zobaczymy modele pieców do wytopu ołowiu i srebra, a w „Srebrnej komnacie” replikę słynnego Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich. Ekspozycja przedstawia również historię mennicy, jaka działała tu na przełomie XVI i XVII wieku. Na pamiątkę możemy wybić kopię olkuskiego trojaka. Prezentowane są także narzędzia pracy górników. Zwiedzanie trasy turystycznej uatrakcyjniają multimedia. Warto dodać, że obydwie ekspozycje można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika.

Otwarcie Podziemnego Olkusza planowane jest w maju. Więcej informacji o ekspozycji można znaleźć na stronie http://podziemnyolkusz.pl/.

 

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Multimedia


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets