Niniejszy portal powstał w ramach projektu m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Nr projektu: RPMP.02.01.01-12-0698/17, pn. m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej

Okres realizacji: 2015 – 2023

Wartość całkowita: 7 552 167,36 zł

Dofinansowanie (85%): 5 723 256,16 zł

Wkład własny (budżet WM):  1 828 911,20 zł

W ramach projektu:

1. Zrealizowano system udostępniania i prezentacji zasobów z zakresu turystyki i dziedzictwa regionalnego - stworzenie platformy dystrybucji turystycznych treści cyfrowych, w tym nowego portalu, aplikacji mobilnej, planera podróży, systemu publikacji, aktualizacji i zarządzania treścią, zastosowanie technologii beacon oraz stworzenie warstwy sprzętowo programowej platformy wraz z migracją danych ( I etap projektu zrealizowany w latach 2016 – 2019),

2. Pozyskano cyfrowe treści turystyczne, w szczególności dotyczące turystyki rowerowej oraz wprowadzono je do systemu cyfrowego m_MSIT ( II etap projektu zrealizowany w 2019 r.).

3. Wykonano wirtualne spacery po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski z wykorzystaniem filmów 360° (w technologii 2D i 3D) do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym oraz w goglach VR ( III etap projektu zrealizowany w latach 2019 - 2020).

4. Wykonano tłumaczenia treści turystycznych.


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets