Rok w skansenie – kalendarz tradycji dostępny online

Grafika przedstawiająca rysunkową wersję planu skansenu w Wygiełzowie z namalowanymi trzema chałupami i olejarnią
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec uruchomiło stronę internetową www.rokwskansenie.pl prezentującą dziedzictwo kulturowe Krakowiaków Zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby Muzeum. Projekt jest formą zachowania ciągłości w cyklicznych wydarzeniach, odbywających się w skansenie przed nastaniem pandemii, mających ścisły związek z rocznym rytmem przyrody i kalendarzem tradycji.

Na stronie www.rokwskansenie.pl zamieszczono liczne materiały: quizy, karty pracy i pomysły na prace plastyczne zachęcające do twórczego wykorzystania wiedzy o kulturze ludowej podczas zabawy i nauki. Materiały zostały uporządkowane tematycznie w nawiązaniu do pór roku i charakterystycznych dla nich zwyczajów. W proces realizacji projektu zostali zaproszeni również lokalni twórcy ludowi, którzy zaprezentowali swoją twórczość w formie czterech zdalnych warsztatów i filmów instruktażowych.

Oprócz samego przekazania wiedzy etnograficznej, twórcy portalu kładą nacisk na rozwijanie w odbiorcach umiejętności twórczego jej przetwarzania, budując tym samym większą świadomość kulturalną oraz otwartość. Do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie w szczególny sposób zachęca się nauczycieli i animatorów kultury pracujących z dziećmi.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. 

Multimedia


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets