Facebook link
Sie sind da:
Zurück

Święto Ojcowa 2024

Święto Ojcowa 2024

Po lewej gałęzie drzewa liściastego po części zasłaniają ogromne głazy gdzie nie gdzie pokryte mchem, ułożone w wysoki mur. Po prawej za ścieżką z kamieniami i za niewielkim kamieniem drugi mur ułożony ze skał, też gdzie nie gdzie pokryty mchem. Obok i góry las. Alejka przechodzi między murami i ciągnie się w głąb, gdzie w tle widać drzewo, nad nim skały, jasno zielone liście lasu i niebo nad wszystkim pogodne.

Ojców Touristische Region: Jura Krakowsko-Częstochowska

Anfangsdatum und Uhrzeit: Samstag, 15 Juni 2024 12:00
Enddatum und Uhrzeit: Samstag, 15 Juni 2024 20:00
Veranstalter: Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa
32-047 Ojców

Verknüpfte Assets