„Nasz zabytek”. Pokażmy nasze bezcenne obiekty, zdobądźmy pieniądze na ich zachowanie!

Biały, drewniany dwór wśród zieleni.
Już od 8 sierpnia mieszkańcy Małopolski też mogą wpływać na swoje zabytki! Każdy, kto troszczy się o swoje otoczenie i jest zainteresowany rozwojem zabytków w regionie może mieć wpływ na ich losy i rozwój. Wyjątkowy konkurs „Nasz Zabytek” organizowany przez Fundację Most the Most jest adresowany do wszystkich, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę, wpłynąć pozytywnie na otoczenie i świadomie przyczynić się do przywrócenia świetności regionalnym perełkom. To idealna okazja na realizację najbardziej szalonych i kreatywnych pomysłów szanujących przestrzeń zabytków i odkrywających je na nowo.

8 sierpnia, ruszy kolejna wojewódzka edycja dwuetapowego konkursu „Nasz zabytek”, a nabór zgłoszeń potrwa od 8 sierpnia do 5 września. To czas, w którym można zgłosić wybrany obiekt oraz pomysł nowej funkcji społecznej, jaką może pełnić. Warto się zainteresować, ponieważ zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 zł). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Wspierajmy kulturę!

"Nasz zabytek" – krótka charakterystyka

Jak dotąd konkurs odbył się w 10 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, opolskim, lubuskim,  świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskimi podlaskim. Na stronie internetowej Fundacji znajduje się mapa zgłoszonych zabytków wraz z opisem i fotografią obiektu. Kolorem czerwonym oznaczone są zabytki, które przeszły pozytywnie kwalifikacje, natomiast kolorem brązowym – obiekty zwycięskie.

oraz do wirtualnej wędrówki w poszukiwaniu inspiracji przed małopolską edycją konkursu! Znajdziecie tu wszystkie niezbędne informacje i regulaminy.

I część konkursu: zgłoszenie i wybór zabytku

Już od 8 sierpnia każdy mieszkaniec Małopolski może zgłosić za pośrednictwem formularza wybrany zabytek w swoim województwie. Warto pamiętać, że w konkursie zgłoszone mogą być tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez organizatorów w konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej). Dawny magazyn solny w Nowej Soli czy Dworek w Uniejowie to zabytki, które zwyciężyły w województwie lubuskim i łódzkim.

Jaki zabytek zakwalifikuje się do konkursu i zostanie wybrany w Małopolsce? To zależy tylko od zaangażowanych mieszkańców i ich propozycji. Udział w konkursie to szansa na renowację tchnienie nowego ducha w to, co cenne i historyczne. Czekamy na zgłoszenia!

II część konkursu: koncepcja na nową funkcję społeczną zabytku

Drugim etapem konkursu jest wybór najlepszego pomysłu na wykorzystanie zabytku przez lokalną społeczność. Zabytki, to nie tylko przestrzeń o wartości historycznej i muzealnej. To także miejsca i przestrzenie, które są świadkami historii i żyją teraźniejszością. Warto nadać im nowy wymiar i tchnąć ducha współczesności, oczywiście z umiarem. Każdy oczekuje od zabytków czegoś innego – przestrzeń koncertowa a może teatralna? Miejsce spotkań, dialogu i wymiany naukowej, a może przestrzeń wystaw i performensów? To mieszkańcy województwa mogą zadecydować, jakie będzie przeznaczenie zwycięskiego obiektu i czy będą z przyjemnością spędzać w nim wolny czas.

Konkurs – krok po kroku

  • W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chciałby zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu oraz przyczynić się do jego rozwoju.
  • Pierwszym krokiem jest znalezienie zabytku i zweryfikowanie, czy spełnia kryteria do udziału w konkursie (jest zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej).
  • Drugim krokiem jest wykonanie fotografii wybranego zabytku oraz wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu: https://www.webankieta.pl/ankieta/676976/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html, formularz będzie aktywny od 8 sierpnia.
  • Konkurs jest otwarty także dla osób, które nie posługują się Internetem – można zgłosić zabytek również telefonicznie pod numerem: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088, ale także do tego kroku będą potrzebne podstawowe informacje na temat zabytku.
  • Bardziej kreatywny jest zdecydowanie II etap konkursu, w którym każdy może zgłosić propozycję wykorzystania odrestaurowanego obiektu. Warto zastanowić się nad potrzebami społeczności, w której zabytek funkcjonuje, zadać sobie pytanie o potrzeby i… puścić wodze wyobraźni! Nawet najbardziej odkrywcze pomysły mają szansę na realizację! Do dzieła!

 

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit, która została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Organizacja angażuje się w inicjatywy kulturalne oraz wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Międzypokoleniowa współpraca oraz wspieranie kultury i jej twórców to podstawowe cele Fundacji pokrywające się z misją banku. Jak dotąd w konkursach w 10 województwach zostało zarejestrowanych ponad 3500 zgłoszeń, ponad 350 zabytków oraz prawie 700 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Czas na Małopolskę, jej zabytek i nasze pomysły – już od 8 sierpnia!

 

Multimedia