Nie siedź w domu - idź na wycieczkę!

grota w skałach
Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich. Historia akcji Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Program wycieczek - PAŹDZIERNIK

02.10.2021 sobota    

Jaskinie w Dolinie Prądnika – część druga – Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu


Maszyce (KMK) – Jaskinia Maszycka – Prądnik Korzkiewski – Dolina Prądnika – Jaskinia Chata Pustelnika – Jaskinia Dziurawiec – Pogorzelisko – Murownia (KMK)
trasa ok. 9 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 9

Zbiórka: Dworzec KMK Krowodrza Górka o godz. 8:15
Odjazd autobusu KMK nr 267 o godz. 8:30
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę ze Maszyc ok. godz. 9:00
Powrót: autobusem KMK nr 210 z Murowni o godz. 14:51
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:15
Uwaga! Nie wszystkie jaskinie są oświetlone! Prosimy zaopatrzyć się w latarki!
    
10.10.2021 niedziela    

W krainie tufów i porfirów


Wola Filipowska (PKP) – Na Skale – punkt widokowy - Kowalska Góra (439 m) -  dawny kamieniołom tufów – Dolina Kamienic – Miękińska Góra (444 m) - dawny kamieniołom porfirów – Dolina Miękini – Krzeszowice (KMK/PKP)
trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12

Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:45
Odjazd pociągu osobowego (kier. Katowice) o godz. 8:02
Ceny biletów: normalny 7 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę z Woli Filipowskiej o godz. 8:45
Powrót: autobusem KMK nr 278 z Krzeszowic o godz. 16:05
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
lub pociągiem osobowym o godz. 15:30 lub 16:01
Ceny biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30-17:00
    
17.10.2021 niedziela    

Wałami Wisły w poszukiwaniu dworów i pałaców


Jeziorzany (KMK) – Sowiarka – wałami Wisły – Ściejowice (dwór z XIX w.) – grodzisko – Stróżnica – Piekary (pałac z XIX w.) – wałami Wisły – stopień wodny „Kościuszko” - Kryspinów stopień wodny (KMK)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10

Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze, ul. Senatorska o godz. 9:15
Odjazd autobusu KMK nr 239 o godz. 9:32
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Jeziorzan ok. godz. 10:00
Powrót: autobusem KMK nr 249 z Kryspinowa o godz. 16:38
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17

 

    
17.10.2021 niedziela    

Wycieczka górska – Draboż (Pogórze Wielickie)


Brzeźnica (KMK) – dwór z XVIII w., spichlerz książki – Marcyporęba (kościół drewniany z XVII w.) – przełęcz Zapusta – punkt widokowy – Draboż (432 m n.p.m.) – Bęczyn  - Jaśkowice (KMK)
trasa średnia, o długości ok. 14 km, 400 m przewyższeń, około 5 godzin marszu,
pkt. do GOT: 18, BZ.10

Zbiórka: Dworzec KMK Czerwone Maki o godz. 7:50
Odjazd autobusu KMK nr 203 o godz. 8:04
Przesiadka w Skawinie na autobus nr 223 - odjazd o godz. 9:10
Ceny biletów: 90-minutowy normalny 8 zł, ulgowy 4 zł
Wymarsz na trasę z Brzeźnicy ok. godz. 9:45
Powrót: autobusem KMK nr 223 z Jaśkowic o godz. 17:00
Przyjazd do Skawiny ok. godz. 17:30
Do Krakowa powrót autobusami KMK nr 203 lub 243, możliwy powrót busami.
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00-19:00
    
24.10.2021 niedziela    

Zakończenie sezonu letniego – Spotkanie pod Sokolicą

Trasa nr 1
Radwanowice (KMK) – zespół dworski z XIX w., cmentarz wojenny - Przegórze – Grzybowa – pomnik Powstańców Styczniowych – Wąwóz Przecówki – Dolina Będkowska – Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Brama Będkowska – Będkowice Rynek (KMK)
trasa ok. 8 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 8

Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 7:45
Odjazd autobusu KMK nr 278 o godz. 8:02
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Radwanowic ok. godz. 8:45
Powrót: autobusem KMK nr 210 z Będkowic o godz. 16:19
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00

Trasa nr 2
Bębło Lasek (KMK) – Jaskinia Łabajowa – Dolina Będkowska – źródło Będkówki – Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Dolina Będkowska – Łączki Kobylańskie – Kobylany (KMK)
trasa ok. 9 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 9

Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:54
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Bębła ok. godz. 9:30
Powrót: autobusem KMK nr 278 z Kobylan o godz. 16:40
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:15

PROGRAM ZAKOŃCZENIA:
•    przewidywane rozpoczęcie spotkania na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” (ognisko) o godz. 12, zakończenie około godz. 15
•    około godz. 13 dla uczestników akcji odbędzie się konkurs krajoznawczy nt. okolic Krakowa z atrakcyjnymi nagrodami. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Koła
•    na miejscu spotkania można będzie kupić kawę, herbatę, napoje zimne i inne
•    w kiełbasę na ognisko prosimy zaopatrzyć się we własnym zakresie!

 

Multimedia