Zapraszamy do malowniczej Gminy Iwanowice!

Łan zboża z kwitnącymi w nim chabrami na tle zachodzącego słońca z malowniczymi chmurami
Entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu zapraszamy do korzystania z ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych, szlaków rowerowych oraz sieci tras nordic walking w gminie Iwanowice.

Gmina Iwanowice leży na pograniczu Wyżyny Miechowskiej i Jury Krakowsko-Częstochowskiej w odległości około 20 kilometrów na północ od Krakowa. Na jej obszarze zlokalizowana jest znaczna część Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Dolina Dłubni i Minóżki w okolicy Iwanowic często uważana jest za najpiękniejszą cześć omawianego Parku. Teren ten cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi za sprawą malowniczego ukształtowania terenu, licznie występujących wapiennych skałek oraz terenów zalesionych.


Ze względu na analogię do krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego, strefę pomiędzy Maszkowem a Iwanowicami wielokroć określa się mianem „Małego Ojcowa". Warto również dodać, że wody Dłubni, co kilkadziesiąt metrów, zasilane są obfitymi, krystalicznie czystymi i bardzo zimnymi źródłami. Do najbardziej znanych źródełek zaliczyć należy: źródełko u podnóża Góry Św. Rocha i pod wzgórzem Winnicą.


Teren Gminy Iwanowice zaliczany do Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wartościowy jest również z punktu widzenia kulturowego. Występują tu stanowiska archeologiczne oraz liczne obiekty zabytkowe takie jak Drewniany kościół p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach oraz kościół p.w. Św. Andrzeja w Sieciechowicach.

 

Mapa ścieżek i tras rowerowych w gminie Iwanowice

Mapa tras nordic walking w gminie Iwanowice

Multimedia


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Related Assets