Ankieta - wdrażanie dostępności cyfrowej w jednostkach organizacyjnych WM

1. Proszę o podanie statusu Państwa stron internetowych​ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych​
2. Czy mają Państwo deklarację dostępności na swoich stronach internetowych?​
3. W przypadku częściowo dostępnej strony proszę o wskazanie elementów na niej niedostępnych​ Na stronie internetowej występują….:​
4. Czy wyznaczyli już Państwo w swoich jednostkach koordynatora ds. dostępności?​ (art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)​
5. Czy w Państwa jednostkach jest osoba odp. za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej?​ art. 10, pkt. 4.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych​
6. Czy były prowadzone szkolenia z zakresu dostępności dla państwa pracowników?​