Translation
I am a (college/university or high school) student.
Jestem studentem/ uczniem
I am …
Nazywam się …
I am …. years old.
Mam … lat.
I don't speak English/Polish.
Nie mówię po angielsku/ polsku
I don't understand.
Nie rozumiem.
I have a fever.
Mam gorączkę.
I have a head / stomach / hand / leg / foot / back ache.
Boli mnie głowa /brzuch/ ręka / noga / stopa/ plecy.
I have a stomach ache.
Boli mnie żołądek.
I have to see a doctor.
Muszę iść do lekarza.
I need help/Can somebody help me?
Potrzebuję pomocy/ Czy może mi ktoś pomóc?
I need your help.
Potrzebuję pomocy.
information
informacja
insurance
ubezpieczenie
Internet
Internet
intersection
skrzyżowanie
Is it far?
Czy to daleko?
Is there a discount for students / seniors?
Czy jest ulga dla studentów/ seniorów?
Is there any doctor here?
Czy jest tu lekarz?
Is there a table available?
Czy jest wolny stolik?
Is this your first time in Poland?
Jesteś pierwszy raz w Polsce?