Back

VeloMałopolska – 100% emocji, 100% sukcesu

VeloMałopolska – 100% emocji, 100% sukcesu

Nowe obiekt mostowy na VeloDunajec (jezioro Czorsztyński)
O rozwoju turystyki rowerowej w Małopolsce rozmawiali przedstawiciele różnych instytucji na spotkaniu koordynacyjnym, które odbyło się 27 listopada 2019 r. w Krakowie. Według danych Europejskiej Federacji Cyklistów turystyka „cycle industry” to 655 tys. miejsc pracy w Unii Europejskiej i 44 mld rocznie z turystyki rowerowej. Małopolska realizuje obecnie największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych VeloMałopolska.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i środowiska rowerowego, m.in. Euroregionu Tatry (Szlak wokół Tatr), gmin tworzących ścieżkę rowerową wokół Jeziora Czorsztyńskiego oraz wzdłuż Doliny Popradu, Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Wojewódzkich, różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialnych za m.in. rozwój turystyki w regionie, rozwój infrastruktury i transportu, wdrażanie Funduszy Europejskich (RPO, PROW, Interreg) oraz strategię województwa i przygotowanie nowych programów finansowanych ze środków unijnych.

 

Rozmawiano o wynikach badań podaży i popytu na turystykę rowerową, które wyraźnie wskazują na coraz większe zainteresowanie Małopolską jako destynacją dla uprawiania turystyki rowerowej. Poruszono też wątek ewolucji oczekiwań polskich turystów rowerowych, którzy spodziewają się coraz wyższej jakości usług i standardu miejsc noclegowych.

 

Dyskutowano także o stanie realizacji VeloMałopolska i możliwościach zakończenia budowy sieci tras rowerowych w najbliższych latach i możliwości sfinansowania projektu ze środków unijnych. Poruszone też wątki „trudnych” do budowy odcinków oraz możliwościach poprawy już istniejącej infrastruktury rowerowej.
 

VeloMałopolska w liczbach:

  • przejezdnych jest ponad 550 km, z czego 340 km to odseparowane drogi rowerowe;
  • wybudowano już 6 dużych obiektów mostowych oraz kilkanaście mniejszych, a w budowie lub przetargach jest kolejne 5 szt. dużych obiektów mostowych;
  • wybudowano już 20 nowych Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, a kolejne są w trakcie budowy;
  • trasy VeloMałopolska stały się impulsem dla budowy nowych tras i szlaków rowerowych;
  • rocznie tylko po trasach VeloMałopolska porusza się 340 tys rowerzystów.

Mapy tras rowerowych serwisu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Multimedia