Facebook link
You are here:
Back

Brama Seklerska Tarnów

The Szekelys Gate, Tarnów

Widziana z ukosa, z bliska, otwarta duża, drewniana brama z łukiem, z dwoma przejściami z łukami, po bokach. Na bramie po prawej stronie u góry wyryte są dwa godła - polskie i węgierskie i obok słońce. Po lewej napisy i obok gwiazdy i księżyc. Niżej na słupach wzory roślinne. Dach bramy pokryty gontem. Przed bramą plac. Z boku po prawej na trawniku dwa metalowe słupy i pomiędzy deski. Za bramą alejka, przy niej ławki i po bokach drzewa i krzewy na trawniku. Z lewej strony widać zza drzew czterokondygnacyjny budynek. Po prawej w oddali, w większości zasłonięty przez drzewa, budynek. Niebo częściowo zachmurzone.

ul. Krakowska, 33-100 Tarnów Tourist region: Tarnów i okolice

The gate was given to Tarnów authorities as a gift from Hungarians, commemorating 170th anniversary of Battle of Ostrołęka.
It is one of the only two gates of such type in Poland (second one is located in Stary Sącz). The name of the gate originates from a word “Szekelys” (siculi) and it stands for folk, or a nation. Up to the 14th century the term “siculitas” was treated the same as the term “gentry”. Carved Szekelys Gates were usually made of high-quality oak wood. The gates in their structure resemble european craftsmenship, while ornamental grids of carved floral motifs, moustache and many other symbols reflect the relation to paralell worlds. On the gate, there is an inscription which says: “Peace to the entering, bless to the exiting.”

Related Assets