101-lat temu wszystko się zaczęło! Wadowice pamiętają o św. Janie Pawle II

Rynek w Wadowicach
Dzień 18 maja to niezwykły czas nie tylko dla wadowiczan, ale także dla całego świata. Bowiem już ponad 100 lat temu, właśnie tego dnia, tuż po godzinie 17.00 w mieszkaniu przy Kościelnej 7 przyszedł na świat najmłodszy i długo oczekiwany syn Państwa Wojtyłów. Na chrzcie świętym w pobliskim kościele (dziś Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP) otrzymał imiona Karol Józef.

Nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że ten mały chłopiec zmieni oblicze znanego nam świata. W rodzinnym mieście spędził pierwsze 18 lat życia. Jak sam powiedział:  Zawsze mocno związany z miastem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, z miastem które mi dużo, bardzo dużo dało. Mam wrażenie, że więcej niżby dać mógł Kraków. Oddech miasta i oddech ziemi, pewna prostolinijność w sposobie myślenia i niewątpliwy fundament kultury. 

Karol Wojtyła do Wadowic zawsze bardzo chętnie wracał. Już jako młody kapłan jedną ze swoich pierwszych mszy świętych odprawił w kościele parafialnym, gdzie został ochrzczony, przyjął pierwszą Komunię świętą, bierzmowanie i był ministrantem. Później jako biskup i arcybiskup krakowski wracał do miasta nad Skawą jako duszpasterz diecezjalny. Papież Jan Paweł II pielgrzymował do Wadowic aż trzykrotnie, w 1979, 1991 i 1999. Podczas ostatniej, bardzo wzruszającej wizyty wypowiedział wyjątkowe słowa: …tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.

Dzisiaj, po 100 latach od Jego urodzin, Wadowice są ważnym miejscem na turystycznej mapie Europy i świata. Głównym celem wizyty jest nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego sercem jest mieszkanie Wojtyłów, gdzie urodził się przyszły Papież. W rodzinnym mieście Papieża znajdziemy wiele miejsc nie tylko związanych z Karolem Wojtyłą, ale również pamiętających Jego czasy!  Najważniejsze z nich prezentuje „Szlak Karola Wojtyły”, który prowadzi nas ścieżkami papieża Jana Pawła II.

Obecnie zrewitalizowany Szlak obejmuje 14 obiektów: 

 1. Dom Rodzinny Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II
 2. Dawna Mleczarnia Hygieniczna
 3. Kościół parafialny pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
 4. Dom Katolicki
 5. Dawna Szkoła Powszechna im. Marcina Wadowity
 6. Dawny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – rynek
 7. Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera
 8. Dawne Gimnazjum Humanistyczne im. Marcina Wadowity
 9. Wadowicka synagoga
 10. Klasztor Ojców Karmelitów Bosych
 11. Kościół św. Piotra Apostoła
 12. Koszary wojskowe
 13. Dom Opatrzności Bożej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 14. Dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"

W 2020 r. Szlak został wzbogacony o nowe miejsce – Wadowicką synagogę. W 1936 r. Karol Wojtyła został zaproszony do synagogi przez ojca Jerzego Klugera na specjalny koncert. Najpewniej był to pierwszy raz, gdy przyszły papież przekroczył próg świątyni innej religii.

Każda nowa tablica poświęcona jest odrębnemu miejscu i faktom z życia Karola Wojtyły w Wadowicach. Posiada ona indywidualne unikatowe zdjęcie, tekst główny w 3 językach (polskim, angielskim i włoskim) wyjaśniający związki miejsca z osobą Jana Pawła II oraz oś czasu. Wszystkie tablice tworzą kompletną opowieść o rodzinie, dzieciństwie i młodości Papieża z Wadowic pełniąc nie tylko funkcję informacyjną ale również edukacyjną.

„Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach” powstał w 2005 r. w celu upamiętnienia osoby papieża Jana Pawła II, który urodził się i spędził pierwsze 18 lat swojego życia w Wadowicach. Trasa Szlaku stanowi ok. 4,5 km i wytyczona jest w przestrzeni miejskiej Wadowic. Opis wraz z trasą istniejącego Szlaku można znaleźć na stronie Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach

Zapraszamy do Wadowic, gdzie wszystko się zaczęło!

Multimedia


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Related Assets