Olkuska kolekcja wzbogacona o kolejne dzieła

fotele z wikliny stojące w muzeum
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu uzyskał grant z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach działania Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Dzięki otrzymanej dotacji  na projekt „Zakup Strojeńców Polskich Władysława Wołkowskiego”,  olkuska kolekcja w Muzeum Twórczości udostępniana na ulicy Szpitalnej w Olkuszu wzbogaciła się o trzy unikatowe dzieła tego wybitnego artysty.

Łącząc  w Strojeńcach wiklinę w jednej płaskiej kompozycji ze sznurem  nadał im  Wołkowski charakter tkaniny odwołującej się w sposób aluzyjny do tradycji polskich makat i kilimów ze szlacheckich dworków i chłopskich chat.  Nie bez znaczenia jest też  powiązanie Strojeńców z ważnymi aspektami historii Polski, co podkreślają ich tytuły: Korony Jagiellońskie, Wejście do Krematorium oraz Dzwon Zygmunta.

Sam Władysław Wołkowski (1902-1986) zaliczany jest do grona dwudziestu najważniejszych polskich dizajnerów XX w. W Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego można oglądać meble konstruowane z wikliny, trzciny, drewna i sznurka; patery, makaty, wiklinowe portrety i pejzaże, wizerunki bóstw słowiańskich, postacie z podań ludowych oraz ołtarze historii – kompozycje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, bitwie pod Grunwaldem, oraz odsieczy wiedeńskiej. W zbiorach znajdują się także szkice, rysunki i zapiski tego niezwykłego artysty, który w okresie powojennym był współtwórcą polskiego rzemiosła wikliniarskiego, a także autorem koncepcji tzw. mieszkania poetyckiego. Kolekcja, która mieści się w zabytkowym Dworku Machnickich z połowy XIX wieku, to największy w Polsce zbiór jego prac.

 

Multimedia


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Related Assets