Prezentacja dziedzictwa Sądecczyzny w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Gmach Główny
Pod koniec kwietnia 2018 r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otworzyło swój nowy oddział z ekspozycjami poświęconymi historii miasta. Zabytkowy budynek dawnego Banku Austro-Węgierskiego przy ul. Jagiellońskiej jest główną siedzibą nowosądeckiego muzeum.

Muzeum nabyło budynek w kwietniu 2016 roku i w ciągu niespełna dwóch lat  – dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – odrestaurowało  i zaadaptowało do swoich potrzeb. W piwnicach urządzono magazyny dzieł sztuki i rzemiosła, w skarbcu, gdzie bankowcy trzymali pieniądze i wartościowe depozyty, są przechowywane dokumenty i inne cenne muzealia. Parter budynku przeznaczono na biura, a piętro przygotowano do funkcji wystawienniczej. W obszernej sali reprezentacyjnej zastosowano przesuwne ekspozytory i specjalne systemy do mocowania obrazów, co pozwoliło na swobodne tworzenie układów aranżacyjnych. Oprócz wystaw są tam organizowane koncerty, sympozja i spotkania autorskie. 

Dziejom Nowego Sącza i Sądecczyzny w okresie od Autonomii Galicyjskiej do zakończenia II wojny światowej poświęcona jest jedna z wystaw stałych. Zaprezentowano na niej m.in.: druki ulotne i okolicznościowe, w tym afisze z 1918 r. oraz z okresu międzywojennego i II wojny światowej, mundury oficerów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, odznaki i odznaczenia legionowe oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także pamiątki po gen. Bronisławie Pierackim. Więcej o I i II wojnie światowej zwiedzający dowiadują się z multimedialnych infokiosków. Przygotowano także kilka krótkich filmów o okupacji hitlerowskiej na Sądecczyźnie. Pozostałe ekspozycje stałe opowiadają o sądeckiej architekturze i jej twórcach oraz wybitnym sądeckim malarzu Bolesławie Barbackim. Można zobaczyć zarówno obrazy tego artysty jak i jego pracownię.

Warto dodać, że nowe muzeum jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Korzystający z wózków mają do dyspozycji podjazd w recepcji oraz windę, którą dostaną się na wyższe kondygnacje. Bez przeszkód będą mogły także poruszać się po ekspozycjach.

 

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny”

Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś 6 Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1
Ochrona i opieka nad zabytkami
Nazwa Beneficjenta: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Logotypy

Multimedia