Dlaczego MSIT to dobry pomysł?

Mężczyzna pokazujący coś dwóm turystkom na mapie w punkcie informacji turystycznej.

Główne założenie projektu pn. Małopolski System Informacji Turystycznej to podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. 
 

Korzyści:

 • wysoka jakość usług i  stopnia satysfakcji turystów,
 • dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu, 
 • dostosowanie informacji turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie, 
 • wzrost liczby osób korzystających z usług informacji turystycznej,
 • zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w  sposób zrównoważony.  

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • stworzono sieć 33 jednostek IT w 27 miastach i miejscowościach w Małopolsce, charakteryzujących się jednolitym, spójnym systemem identyfikacji wizualnej oraz przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stworzono nowoczesny system cyfrowy obejmujący system bazodanowy do zbierania, przetwarzania i aktualizowania informacji turystycznej, portal turystyczny: visitmalopolska.pl w 8 wersjach językowych oraz system całodobowych infokiosków zlokalizowanych w 16 miastach w Małopolsce,
 • opracowano i wydano 18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych, w sumie 2 500 000 egzemplarzy, w tym wydawnictwa promocyjno-informacyjne w Brajlu,
 • przeszkolono ponad 70 informatorów turystycznych MSIT, 
 • przeprowadzono proces kategoryzacji jednostek MSIT,
 • przygotowano i przeprowadzono 2 kampanie produktowe MSIT,
 • stworzono jednolity system oznakowania turystycznego regionu obejmujący 87 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu oraz 275 turystycznych znaków drogowych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych kierujących do głównych atrakcji Małopolski.

Po zakończeniu realizacji projektu rozbudowano oznakowanie turystyczne regionu o nowe turystyczne znaki drogowe prowadzące do obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Mapa Punktów Informacji Turystycznej w województwie małopolskim

 

 

Od 2013 r. zadania związane z utrzymaniem MSIT prowadzone są przez Małopolską Organizację Turystyczną (MOT).