Facebook link
You are here:
Back

Święto Ojcowa 2024

Święto Ojcowa 2024

Po lewej gałęzie drzewa liściastego po części zasłaniają ogromne głazy gdzie nie gdzie pokryte mchem, ułożone w wysoki mur. Po prawej za ścieżką z kamieniami i za niewielkim kamieniem drugi mur ułożony ze skał, też gdzie nie gdzie pokryty mchem. Obok i góry las. Alejka przechodzi między murami i ciągnie się w głąb, gdzie w tle widać drzewo, nad nim skały, jasno zielone liście lasu i niebo nad wszystkim pogodne.

Ojców Tourist region: Jura Krakowsko-Częstochowska

Start date and time: Saturday, 15 June 2024 12:00
End date and time: Saturday, 15 June 2024 20:00
Organiser: Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa
32-047 Ojców

Related Assets