Jurgów

Szałasy na polanie
Wieś, z której pochodziła matka ks. Tischnera i w której on jako dziecko, często spędzał wakacje. „Tam się nauczyłem góralskiej mowy i obyczaju” mówił po latach o Jurgowie, znajdującym się 18 km od Łopusznej.

Za wzór stawiał sobie dziadka Sebastiana Chowańca, o którym pisał, że miał w sobie wielki spokój, dystans do świata, umiejętność rozumienia ludzi. Bardzo cenił sobie również wuja Sebastiana Chowańca – najmłodszego brata Mamy. 

Jurgów jest małą wsią położoną w powiecie tatrzańskim. Został założony w 1546 r. Podczas swojej historii wieś znajdowała się pod panowaniem różnych monarchów. Znajduje się tutaj zabytkowy drewniany kościół, stara drewniana chłopska chałupa, która teraz służy jako muzeum. W Jurgowie znajduje się także wciąż działający tartak napędzany wodą. Dawniej Jurgów był wsią bardzo zaawansowaną technicznie. Oprócz tartaku, znajdowały się tutaj trzy młyny, tzw. folusz czyli zakład wyrabiający sukno oraz elektrownia wodna. Wszystko było napędzane przy pomocy wody z rzeki Białki lub specjalnie przygotowanego kanału „Przykopa”, który był wykopany do napędzania wymienionych wcześniej obiektów. Niestety do dnia dzisiejszego nie wszystkie przetrwały. Ze względu na unikatowe położenie jest miejscowością turystyczną, dlatego liczba turystów w sezonie letnim, jak i zimowym, często przewyższa liczbę stałych mieszkańców. 

Jurgów przyciąga turystów również wieloma interesującymi zabytkami. Najstarszym zabytkiem jest kościół zbudowany z drewna jodłowego pod wezwaniem św. Sebastiana i Matki Bożej Różańcowej. Obok kościoła stoi murowana dzwonnica zbudowana w 1881 r. Na rozwidleniu dróg stoi typowa jurgowska zagroda „Zagroda Sołtysów” z 1861 r. – placówka Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, w której znajdują się ciekawe eksponaty dawniej na co dzień używane przez jurgowian. Na polanie „Pod Okólne”, nad rzeką Białką, w pobliżu granicy państwa rozciąga się, gdzie indziej niespotykany w takiej ilości, zespół szałasów pasterskich, aktualnie rzadko wykorzystywanych. 

Multimedia