Klucz do odkrywania - Małopolski System Informacji Turystycznej

Punkt informacji turystycznej w Limanowej
Małopolski System Informacji Turystycznej powstał w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, sfinansowanego ze środków unijnych. Głównym założeniem MSIT jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania na obszarze Województwa Małopolskiego zintegrowanego systemu informacji turystycznej (MSIT) zarówno w warstwie analogowej (punktu IT), jak również cyfrowej (regionalny portal turystyczny). Regionalny system informacji turystycznej z powadzeniem funkcjonuje już od kilku lat.

Małopolska to region o wyjątkowym potencjale turystycznym, ze względu na różnorodność, atrakcji kulturowych, historycznych, jak również przyrodniczych. Stolica Województwa Małopolskiego -  Kraków, jest najliczniej odwiedzanym przez turystów polskim miastem, które oferuje wiele ciekawych miejsc, budowli i światowej klasy zabytków. Urokliwe miasta, wsie i miasteczka. Zamki, dwory, sanktuaria i skanseny. Dwie unikatowe kopalnie soli i dziesięć uzdrowisk. Sześć parków narodowych, z Tatrzańskim na czele, jedenaście parków krajobrazowych i liczne rezerwaty przyrody. Województwo Małopolskie to również wiele ciekawych wydarzeń o charakterze kulturalnym, które przyciągaj rzesze turystów z kraju oraz z zagranicy. Potencjał turystyczny Małopolski można rozpatrywać w skali nie tylko ogólnopolskiej, ale również europejskiej. Małopolska należy do województw posiadających największy potencjał do rozwoju turystyki. Atrakcje turystyczne zlokalizowane w regionie stanowią jedną z najciekawszych destynacji w Polsce, nie tylko dla turysty z Polski, ale także z zagranicy.

System regionalnej informacji turystycznej jest doskonałym narzędziem oraz uzupełnieniem działań promocyjnych Województwa Małopolskiego, ale także Polski (działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną zarówno na rynku krajowym, a w szczególności na rynku zagranicznym). Ideą planowanych działań promocyjnych jest zaprezentowanie MSIT jako nowoczesnej platformy kreowania ruchu turystycznego, a także profesjonalnego narzędzia do promocji oferty  turystycznej Małopolski. Obecnie system zrzesza ponad 30 Punktów Informacji Turystycznej z całej Małopolski, w których turysta, prócz profesjonalnej obsługi i uzyskania informacji, może liczyć na bezpłatne mapy i katalogi atrakcji turystycznych regionu w formie drukowanej.

Zadaniami związanymi z utrzymaniem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej "MSIT" oraz redakcją strony visitmalopolska.pl w latach 2021-2022 zajmuje się Małopolska Organizacja Turystyczna.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie MSIT:

a)    podmioty świadczące usługi agroturystyczne na terenie Województwa Małopolskiego (np. właścicieli gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego),

b)    podmioty świadczące usługi związane z produkcją wyrobów regionalnych i tradycyjnych na terenie Województwa Małopolskiego,

c)    przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne,

d)    przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż usługi turystyczne.

Aby znaleźć się na stronie visitmalopolska.pl należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz wpisu do bazy m_MSIT. Aby zaktualizować dane znajdując się w systemie należy wypełnić wniosek