Szlak Powstania Kościuszkowskiego

Grupa ołowianych żołnierzyków w granatowych i czerwonych mundurach, inscenizacja bitwy
Wiele miejsc w Małopolsce przypomina o bohaterskich walkach narodowowyzwoleńczych, o chwilach chwały i upadkach. Część upamiętniono tablicami, część doczekała się uhonorowania w postaci pamiątkowego pomnika.

Tablica w płycie krakowskiego rynku przypomina przechodniom o przysiędze złożonej w tym miejscu przez Tadeusza Kościuszkę 24 marca 1794 r. Kościuszko po porannym poświęceniu szabel w kościele Matki Bożej Loretańskiej, przeszedł na Rynek Główny złożyć przysięgę na wierność narodowi oraz ogłosił powstanie. Był to początek zrywu, który nie powiódł się, jednak został zapamiętany i obrósł narodową legendą. Do walki włączyli się chłopi, walcząc najczęściej tym, co mieli pod ręką, w tym słynnymi kosami osadzonymi na sztorc. Sukcesem była bitwa pod Racławicami z 4 kwietnia. Dowodzona przez Kościuszkę armia powstańcza – licząca około 4000 regularnego wojska oraz około 2000 nowych rekrutów – stoczyła na wschód od Miechowa bitwę z wojskami rosyjskimi odnosząc zwycięstwo. W czasie bitwy pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli. Powstanie upadło, nastąpił III rozbiór Polski. Wolność odzyskaliśmy dopiero po 123 latach.

Warto odwiedzić miejsca związane z insurekcją kościuszkowską. Szlak turystyczny przebiega przez następujące miejsca: Kraków Kopiec – Kraków Salwator – Kraków Wawel – Kraków Kościół OO. Kapucynów – Kraków Rynek Główny – Kraków Prądnik Biały – Kraków Pleszów – Luborzyca – Koniusza – Proszowice – Rzędowice – Janowiczki - Racławice - Dziemięrzyce – Bosutów. 


Powiązane treści