Szlak Rzemiosła Tradycyjnego

Koronki z Bobowej, kobieta wyplatająca koronkę za pomocą tradycyjnych narzędzi
Dzięki Szlakowi Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski można wędrować śladem dawnych rzemiosł, odwiedzając przy okazji liczne ciekawe miejsca, często oddalone od tradycyjnych tras turystycznych.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, których prawdziwą pasją są przekazywane od pokoleń tajniki dawnych rzemiosł, to jeden z głównych atutów trasy. Szlak prowadzi do blisko 130 miejscowości , a w nich do warsztatów 200 twórców.

Wędrować można wzdłuż czterech utworzonych tras:
suskiej, limanowskiej, sądeckiej i gorlickiej. Rzemiosła w dawnej Małopolsce Bednarstwo, bibułkarstwo, dziegciarstwo, garncarstwo, hafciarstwo, kołodziejstwo, koronkarstwo, koszykarstwo, kowalstwo, łyżkarstwo, malarstwo na szkle, młynarstwo, pieczywo tradycyjne, plastyka obrzędowa, pszczelarstwo, rzeźba ludowa, stolarstwo, tkactwo, zabawkarstwo.

W wielu miejscach na szlaku organizowane są ciekawe wydarzenia. Warto odwiedzić dwór Zieleniewskich w Trzebini podczas Ogrodowego Festiwalu Kultury Ludowej i Rękodzieła (czerwiec). W Stryszawie, tradycyjnym ośrodku zabawkarstwa, w tym samym okresie organizowane jest Święto Zabawki Ludowej. Na Łemkowskim Jeruzalem w Gorlicach prezentują swą twórczość artyści ludowi związani z Łemkowszczyzną. Najbardziej znanym nie tylko w Małopolsce wydarzeniem jest jednak konkurs Malowana Chata, organizowany co roku na początku czerwca w Zalipiu. Popularnością nie ustępuje mu konkurs na najwyższą palmę wielkanocną, odbywający się w Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej. W wielu miejscach organizowane są też letnie warsztaty tradycyjnych rzemiosł. W każdy weekend w lipcu, sierpniu i wrześniu można oglądać przejazdy szlakiem maziarskim z Łosi do Szymbarku – maziarstwo i dziegciastwo były niegdyś jednym z głównych źródeł dochodu dla łemkowskich mieszkańców Łosi. Trudnili się oni nie tylko wyrobem dziegciu i mazi, ale także ich sprzedażą, jeżdżąc po całej Europie Środkowej na wozach maziarskich.

Szczegółowe informacje o szlaku, twórcach, rzemiosłach i miejscowościach oraz wydarzeniach znajdziecie Państwo na stronie Szlak Rzemiosła