Wojnicz

Wojnicz kościół św. Wawrzyńca
Miasto położone jest w powiecie tarnowskim w gminie Wojnicz. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi  z początków XI w. W 1217 r. założono w Wojniczu gród kasztelański. Ślady grodu zachowały się do dnia dzisiejszego w postaci ziemnych fortyfikacji zwanych popularnie Wałami Kasztelańskimi. Miasto zachowało do obecnych czasów swój dawny układ urbanistyczny. Na uwagę zasługuje neogotycki pałac Dąbskich oraz gotycko-barkowy kościół św. Wawrzyńca.

Multimedia