Facebook link

Cmentarz wojenny przy drodze do Cianowic Rzeplin - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny przy drodze do Cianowic Rzeplin

Cmentarz wojenny przy drodze do Cianowic Rzeplin

Cmentarz, Rzeplin
przy drodze do Cianowic, 32-043 Rzeplin Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Łącznie na obu rzeplińskich cmentarzach spoczywa ponad 1000 osób. Pochowano tam żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych w walkach toczonych w listopadzie i grudniu 1914 roku.

Mogiła założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzona z trzech stron słupami z kamienia łamanego, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi ziemny kopiec, zwieńczony krzyżem maltańskim. Na zboczu kopca umieszczona jest tablica memoratywna z napisem: „Majestat śmierci pogodził walczących w listopadzie i grudniu 1914 roku. Wspólnota losu i miejsca a żołnierski kurhan usypało poległym na wieczny pokój potomnym ku pamięci i przestrodze społeczeństwo Gminy Skała. Listopad 1996 roku”.