Facebook link

Cmentarz wojenny przy drodze do Krasienic Rzeplin - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny przy drodze do Krasienic Rzeplin

Cmentarz wojenny przy drodze do Krasienic Rzeplin

Cmentarz, Rzeplin
przy drodze do Krasienic, 32-043 Rzeplin Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Okolice Rzeplina były jedną z kluczowych pozycji obrony austro-węgierskiej w czasie ofensywy wojsk rosyjskich 1914 roku. Pomiędzy 16 – 18 listopada 1914 roku miały tu miejsce krwawe potyczki z doborowymi oddziałami gwardyjskim carskiej armii.

Na cmentarzu wojennym w Rzeplinie pochowano 583 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 461 z armii rosyjskiej, poległych jesienią 1914 roku. W aktach C. K. Komendy Powiatowej w Olkuszu zachowały się dwie karty ewidencyjne grobów ze wskazaną miejscowością Rzeplin, w których widnieją nazwiska: Malachyj Juroca, Michael Romanezak. Obecne urządzenie cmentarza zostało wykonane w latach 90-tych XX wieku. Cmentarz z pomnikiem w formie kapliczki jest w centralnej części. Umieszczono na niej tablice z napisem upamiętniającym: „Wspólna bezimienna mogiła żołnierzy I Wojny Światowej poległych w listopadzie i grudniu 1914 roku w walkach zaborców austriackich i rosyjskich. Niech umęczona Polska ziemia lekka im będzie. Listopad 1998”. Wokół kapliczki rozmieszczone są mogiły, na których ustawiono betonowe krzyże.