Facebook link

Muzeum Lachów Sądeckich Podegrodzie - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Lachów Sądeckich Podegrodzie

Muzeum Lachów Sądeckich Podegrodzie

ludzie w strojach tradycyjnych
Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie
tel. +48 184400188
tel. +48 785190830
To muzeum dla tych, którzy chcą poznać tradycje, kulturę i zwyczaje Lachów Sądeckich. Zobaczyć, jak wyglądało dawniej wesele i jak spędzano święta. W co się ubierano od święta i na co dzień.
Muzeum Lachów Sądeckich imienia Zofii i Stanisława Chrząstowskich jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Powstało dzięki prywatnej kolekcji założycieli w Podegrodziu, które uchodzi za stolicę Lachów Sądeckich. Dzięki pamiątkom tu zgromadzonym zwiedzający mają szanse poznać tradycyjną kulturę i rzemiosło regionu lachowskiego: rolnictwo, garncarstwo, kowalstwo, obróbkę włókna i tkactwo. Prezentowana jest tutaj również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi: różdżki weselne, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, szopki, gwiazdy kolędnicze, turonie, koniki. W muzeum zobaczyć można powstałe na przełomie XIX i XX w. świąteczne stroje podegrodzkie – bogato wyszywane męskie kaftany, gurmany, kobiece gorsety i wizytki. Wystawę uzupełnia ekspozycja archiwalnych zdjęć regionu fotografa Wojciecha Migacza.