Facebook link

Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" Muszyna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" Muszyna

Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" Muszyna

widok na bryłę Muzeum Regionalne
Krzywa 1, 30-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 185349161
To miejsce spotkań, rozmów o historii oraz przestrzeń, w której eksponowane są pamiątki regionalne. Wśród nich narzędzia, stroje, zdjęcia.

Idea powstania miejsca była taka, by zgromadzić tu przedmioty mówiące o przeszłości. Tak by ocalić pamięć o kulturze, zwyczajach regionu, zebrać pamiątki. Pomysłodawcy należeli do Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a projekt zrodził się  w 1956 roku. Wśród najcenniejszych eksponatów, które przez pierwsze lata udało się pozyskać były między innymi: dokument stanowiący reprodukcję Jana Matejki, który podczas pobytu w Muszynie uwiecznił zabudowę drewnianą w Rynku, fotografie oryginalnych strojów regionalnych, warsztat tkacki z XVI wieku wykonany bez użycia gwoździ oraz latarnię nocnego stróża, który podczas obchodu wygrywał na rogu godziny. Obecny budynek Muzeum  jest rekonstrukcją zabytkowego XVIII wiecznego budynku potocznie nazywanego "Zajazdem". We wnętrzu można zwiedzać nowoczesną ekspozycję poświęcona Historii „Państwa Muszyńskiego”. W salach muzeum podziwiać można pamiątki po dawnych starostach, mieszczanach muszyńskich, Łemkach oraz Żydach zamieszkujących ten region. Jest tu również sala poświęcona sztuce nieprofesjonalnej z pracami Nikifora na czele. Obiekt posiada też nowoczesną salę konferencjo-wystawienniczą.