Facebook link

Pomnik Ofiar I Wojny Światowej Skała - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Pomnik Ofiar I Wojny Światowej Skała

Pomnik Ofiar I Wojny Światowej Skała

Pomnik, Skała
ul. Krakowska/Rzeźnicza, 32-043 Skała Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Pomnik znajduje się na cmentarzu w Skale przy głównej alejce po prawej stronie. Upamiętnia on mieszkańców Skały poległych w walce o niepodległość oraz zamordowanych podczas powstania styczniowego i obu wojen światowych.

Pomnik ma formę przypominającą kapliczkę. Z podstawą wykonaną z kamiennych bloków, na którą wznosi się dach, podparty drewnianymi filarami. W środku znajduje się krzyż oraz tablica pamiątkowa, na której widnieje napis: „Żołnierzom I wojny światowej, poległym w walkach w okolicach Skały w listopadzie 1914 roku, a wśród nich wielu naszych rodaków, którzy obcą mocą przymuszeni z dwóch wrogich sobie szańców patrzyli śmierci w twarz”. Pomnik upamiętnia  mieszkańców Skały poległych w walce o niepodległość oraz zamordowanych podczas okrutnej wojny. Z miejscowości tej pochodziło co najmniej czterech legionistów, którzy zginęli podczas walk toczonych jesienią i zimą 1914 roku na froncie wschodnim wojny pod Krzywopłotami.