Facebook link

Rabka-Zdrój Kino Śnieżka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Rabka-Zdrój Kino Śnieżka

Rabka-Zdrój Kino Śnieżka

Rzędy krzeseł w ciemnej sali przed ekranem kinowym.
ul. Nowy Świat 8, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. +48 185447472
Historia kina sięga roku 1928, kiedy to ówczesny proboszcz parafii św. Marii Magdaleny ks. Jan Surowiak, widząc wzrastającą potrzebę powołania instytucji kultury w Rabce, przekazał obszerny budynek gospodarczy na potrzeby przyszłego Domu Ludowego. W tym oto budynku uruchomiono kino „Słońce”.
Dalsza historia kina była bardzo burzliwa. Jednak w 2010 roku po zakończeniu dzierżawy kino wróciło w zarząd Miejskiego Ośrodka Kultury. Jego stan by jednak bardzo zły. Urząd Miejski w Rabce podjął starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych potrzebnych do przeprowadzania gruntownego remontu obiektu. Remont został przeprowadzony na przełomie 2014 i 2015 roku.