Facebook link

Zielone Perły Trzebini - szlak zielony - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Zielone Perły Trzebini - szlak zielony

Zielone Perły Trzebini - szlak zielony

Las
Myślachowice Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Zielony pieszy szlak turystyczny (ok. 15 km) rozpoczyna się w centrum Myślachowic, po czym wiedzie polnymi i leśnymi drogami do położonych na terenie Czyżówki interesujących formacji, zwanych Cisowymi Skałami, a następnie wzdłuż meandrów potoku Kozi Bród prowadzi leśnymi ścieżkami na miejsce śmierci ks. Michała Rapacza w Płokach, skąd wiedzie do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach.
Trasa turystyczna rozpoczyna się przy Domu Kultury w Myślachowicach, skąd skręca w lewo w ulicę Centralną, a następnie w prawo w ulicę Łąkową, która wraz z ostatnimi zabudowaniami przechodzi w polną drogę i prowadzi w stronę doliny rzeki Kozi Bród. Dalej szlak zagłębia się w lesie i skręca w kierunku północno - zachodnim w leśną drogę biegnącą równolegle do rzeki. W pobliżu Czyżówki szlak skręca w prawo i wychodzi z lasu obok mostku nad Kozim Brodem. Po przekroczeniu mostku trasa skręca w lewo ulicą Długą, a potem w prawo w ulicę Skalną. Mniej więcej w połowie jej długości trasa skręca w lewo i leśną drogą przez piaszczyste wzniesienia podąża w kierunku wzgórza Cisowa i znajdujących się opodal ciekawych formacji, zwanych Cisowymi Skałami. Od Cisowych Skał szlak schodzi w dolinę Koziego Brodu, prowadząc łagodnie w dół na Wschód od Starej Czydzówki i Wilczej Góry, po czym przekracza drogę z Czyżówki do Płok i zagłębia się w las, dochodząc do samej rzeki Kozi Bród. Dalej trasa prowadzi wąską ścieżką wzdłuż meandrów rzeki aż do pozostałości starej tamy na Kozim Brodzie. Z tego miejsca szlak podchodzi nieco w górę piaszczystym zboczem i odbija w kierunku wschodnim ścieżką, której wylot znajduje się powyżej przystanku PKS przy ulicy Kasztanowej w Płokach. Po przekroczeniu ulicy Kasztanowej trasa prowadzi leśną drogą na skraju zabudowań do miejsca śmierci ks. Michała Rapacza, proboszcza Płok w latach 1937 - 1946. Dalej ulicami Źródlaną i Główną trasa wiedzie do położonego w odległości ok. 1 km Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, otoczonego pięknymi drzewami, z których trzy znajdują się na liście drzew chronionych jako żywe pomniki przyrody. Przy Sanktuarium szlak się kończy.