Szlak Renesansu w Małopolsce

Budynek dworu o funkcjach obronnych widziany z zewnątrz
Renesans, czyli Odrodzenie to jeden z najpiękniejszych okresów w sztuce. W epoce tej królował humanizm, nastąpił rozkwit nauki, zafascynowano się antykiem.

Po wiekach ogromnych wpływów Kościoła na życie nastąpiło zeświecczenie społeczeństwa, co miało ogromy wpływ na kształtowanie się kultury. Powstały we Włoszech nurt powrócił w architekturze do klasycznych wzorców starożytnej Grecji i Rzymu, co wyrażało się poszukiwaniem harmonii form i jasności konstrukcyjnej oraz obiektywnego piękna. Powstało wiele świeckich pałaców i willi, formę renesansową pełną półkolistych łuków, arkadowych kolumnad i kasetonowych stropów nadawano także miejskim ratuszom i sukiennicom. Renesans w sztuce rozwinął się dzięki mecenasom, którzy finansowali działalność artystów. Władcy chętnie sprowadzali do siebie artystów z Włoch. Także w Małopolsce pozostały ślady tej epoki. Wiele zawdzięczamy królowi Zygmuntowi I Staremu oraz królowej Bonie z włoskiego rodu Sforzów. Renesansowe budowle odnajdziemy w Krakowie, natomiast prawdziwą perłą renesansu wśród miast regionu i jest Tarnów. Warto zwrócić uwagę na zamek w Pieskowej Skale oraz „Mały Wawel” w Suchej Beskidzkiej i wiele innych miejsc, z których wybrane prezentujemy na łamach serwisu. 

                                                                       

Multimedia