Tylmanowa

Zalesiony grzbiet górski.
Wieś w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Tylmanowa została założona w 1336 r. przy szlaku handlowym wiodącym na Spisz. Jej nazwa pochodzi od imienia zasadźcy Tylmana.

Wieś rozciąga się na przestrzeni kilku kilometrów w dolinie Dunajca, przy drodze Nowy Targ – Krościenko – Nowy Sącz. Położona pomiędzy gorczańskim pasmem Lubania i Beskidem Sądeckim. 

Największą atrakcją przyrodniczą okolic Tylmanowej jest założony w 1964 r. rezerwat krajobrazowy „Kłodne nad Dunajcem”, o powierzchni 89,1 ha. W 1963 r. utworzono rezerwat leśny „Pusta Wielka”, o powierzchni 3,3 ha, z reliktowym borem sosnowym. Do rezerwatu można dotrzeć przeprawiając się na prawy brzeg Dunajca promem lub mostem na osadzie Płaśnie. Rezerwat obejmuje fragment przełomu Dunajca pomiędzy pasmem Radziejowej, a masywem Lubania. Strome, silnie zalesione stoki schodzą tu wprost do malowniczego zakola rzeki. Zobaczyć tu można ponad stupięćdziesięcioletnie drzewostany bukowe, tworzące górne piętro zbiorowiska leśnego, tzw. kwaśnej buczyny górskiej. 

Najstarszym zabytkiem Tylmanowej jest drewniany kościół pw. św. Mikołaja, który znajduje się w środkowej części miejscowości. Pierwsza świątynia powstała we wsi już w XVI w. Drewniany kościółek z gontowym dachem i dzwonnicą spłonął w 1756 r. i w tym samym roku powstał obiekt istniejący do dziś. Jest to budowla jednonawowa, orientowana, z jednokalenicowym dachem krytym blachą. Wewnątrz barokowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz dwa ołtarze boczne, również w wystroju barokowym. Współczesny witraż autorstwa Jana Jachymiaka. W 2001 r. w sąsiedztwie ukończono nową świątynię, do której przeniesione są obecnie nabożeństwa. Bliżej drogi stoi dzwonnica z połowy XIX w. W latach 1972-1980-na skalnym wzgórzu Baszta, u ujścia potoku Ochotnica, wybudowano kalwarię z rzeźbami Tomasza Zabrzeskiego, ludowego rzeźbiarza z Kłodnego. Dwór w Tylmanowej z gankiem wspartym na czterech kolumnach wybudował w 1840 r. ówczesny właściciel Tylmanowej Wiktor Berski. Nad tylnymi drzwiami zachował się kamień pamiątkowy. Obecnie znajduje się tu bar i dyskoteka. Pierwsze kilkanaście miesięcy życia mały Tischner spędził w Tylmanowej, w domu Paluchów.

Multimedia