Facebook link

Babiogórski Park Narodowy - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Widok na wzniesienia.
Zawoja 1403, Zawoja Region turystyczny: Beskid Żywiecki i Orawa
tel. +48 338775110
fax. +48 338775554
tel. +48 338776702
tel. +48 507785514
Zawoja 1403, 34-223
Światowy rezerwat biosfery. Na wpół dziki, wyniosły masyw Królowej Beskidów, jak często zwie się Babią Górę, objęto ochroną jako park narodowy w 1954 roku. Niezbyt rozległe, ale wysokie pasmo (najwyższe w Beskidach Zachodnich) już z daleka przyciąga wzrok.

Polski park narodowy utworzony w 1954 roku na terenie województwa krakowskiego. Znajduje się w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie małopolskim) przy granicy ze Słowacją.
Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, liczącym 3393,34 ha powierzchni, w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego stosuje się trzy rodzaje ochrony: ścisłą, czynną i krajobrazową. Ochroną ścisłą objęta jest blisko 1/3 Parku, czyli 1125,82 ha. W skład obszaru ochrony ścisłej wchodzą: piętro halne, piętro kosodrzewiny, górnoreglowy bór świerkowy oraz fragmenty lasów regla dolnego. W masywie najwyższym wierzchołkiem jest Diablak (1725 m n.p.m.). Przez grzbiet Babiej Góry biegnie Europejski Dział Wodny. Oznacza to, że wody spływające z północnych stoków masywu trafiają do Bałtyku, a te z południowych – do zlewiska Morza Czarnego. Doskonale zachowana wysokogórska przyroda, z kompletną strefowością, była powodem włączenia Babiogórskiego Parku Narodowego do sieci Natura 2000, a w 1977 roku do uznania go przez UNESCO za rezerwat biosfery. Do tych ostatnich zaliczane są jedynie tereny unikatowe w skali świata, niezakłócone działalnością człowieka. Duże wyniesienie masywu Babiej Góry, a tym samym zróżnicowanie warunków klimatycznych, sprawia, że występują tu piętra roślinne analogiczne do pięter w górach wysokich, np. w Tatrach. Wspaniałe lasy porastające dolne partie pasma (regiel dolny) są pozostałością prastarej, naturalnej puszczy karpackiej.


Obiekty na trasie

Powiązane treści