Facebook link

Dworki, pejzaże, portrety. Twórczość Bronisławy Rychter-Janowskiej - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dworki, pejzaże, portrety. Twórczość Bronisławy Rychter-Janowskiej

Dworki, pejzaże, portrety. Twórczość Bronisławy Rychter-Janowskiej

Od 2022-07-01 do 2022-10-01
Dworek szlachecki w malarstwie Bronisławy Rychter-Janowskiej
Rynek 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 184420442
Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie
Rynek 2, 33-300 Nowy Sącz
Wystawa prezentuje dorobek krakowskiej artystki oraz ukazuje jej związki z Sądecczyzną. Malarka, żyjąca w latach 1868-1953, była znana i ceniona już za życia. Wczesne lata szkolne spędziła m. in. w Starym Sączu u boku matki, nauczycielki w jednej ze starosądeckich szkół. Pierwszym nauczycielem malarstwa był jej starszy brat, malarz Stanisław Janowski (mąż Gabrieli Zapolskiej). Dalszą edukację artystyczną kontynuowała w Krakowie na Wyższych Kursach dla Kobiet A. Baranieckiego. W 1896 roku wyjechała na studia do Monachium, w późniejszym okresie studiowała również we Florencji i Rzymie. W 1909 roku prowadziła prywatną szkołę malarską w Starym Sączu, która została zamknięta wskutek skandalu związanego z obecnością nagich modeli w pracowni.

Na wystawie zobaczymy obrazy powstałe na Sądecczyźnie, charakterystyczne dla niej motywy staropolskich dworków i ich wnętrza, portrety, a także liczne pejzaże będące wynikiem jej częstych podróży, m.in. do Włoch. Interesującymi eksponatami na wystawie będą unikatowe tkaniny artystyczne, wykonywane metodą aplikacji, które stanowią mało znany, ale bardzo ciekawy aspekt jej twórczości. Wybór Galerii Marii Ritter i Starych Wnętrz Mieszczańskich, jako miejsca ekspozycji podyktowany jest kameralnym charakterem prac i chęcią wprowadzenia ich w przestrzeń dawnego mieszkania z przełomu XIX i XX w.
Ponadto obrazy przedstawiające fragmenty staropolskich saloników, znakomicie korespondują z miejscem wystawy. Uzupełnieniem ekspozycji będą archiwalne fotografie, dokumenty oraz szkicowniki artystki.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji osób prywatnych oraz z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu – Dom na Dołkach, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Krakowa, Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

W trakcie trwania wystawy ukaże się wydawnictwo z artykułami poświęconymi wybranym aspektom życia i twórczości artystki wraz z katalogiem jej prac.
Wystawa potrwa od 1 lipca do 1 października br.

 


Obiekty na trasie