Facebook link

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko Stary Sącz - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko Stary Sącz

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko Stary Sącz

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko Stary Sącz

Stary Sącz Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

Dzika przyroda, zwierzęta w naturalnym środowisku, widok na Dunajec i cisza. To wszystko znajdziesz w Enklawie Przyrodniczej Bobrowisko, w której można podglądać naturę. Obiekt składa się z obserwacyjnych drewnianych ścieżek (o długości 400 metrów) usytuowanych między bagnami, jeziorkami i zaroślami oraz dwóch altan.

Enklawa jest dowodem na to, że zrównoważone korzystanie ze środowiska jest możliwe. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto tutaj eksploatację kruszywa. Po dwóch dekadach starosądecka żwirownia była zakładem o znaczeniu krajowych, działającym na obszarze 50 hektarów. 25 lat temu zaprzestano eksploatacji, a miejsce poddano rekultywacji. Dzisiaj dzięki potędze przyrody i temu projektowi, możemy obserwować bogactwo fauny i flory w ich naturalnym środowisku łęgu wierzbowego i jesionowo – wiązowego. Na Państwa szczególną uwagę zasługują bóbr z jego tamami, żeremiami i całym systemem kanałów łączących wszystkie zbiorniki wodne w okolicy, pary łabędzi niemych – będące przykładem wierności w świecie zwierząt, czapli spotykanej na przelotach, a także świat owadów i płazów. Spacerując ścieżką wśród drzew z widokiem na Dunajec można tu odpocząć, a tablice edukacyjne pomogą w poszerzeniu wiedzy i przybliżą świat przyrody. Łatwo po ścieżce poruszać się z wózkiem.