Facebook link

Kościół św. Marcina Marcyporęba - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Kościół św. Marcina Marcyporęba

Kościół św. Marcina Marcyporęba

Kamienna brama z daszkiem z czerwonej dachówki w ogrodzeniu z kamienia i drewna. Za nią drewniany kościół od strony prezbiterium. Na ścianie kościoła obraz Jezusa Miłosiernego.

Plac Św. Jana Pawła II 6, 34-114 Marcyporęba Region turystyczny: Pogórza

tel. +48 338792116
Kościół św. Marcina w Marcyporębie zaliczany jest do gotyckich kościołów drewnianych ze względu na styl, nawiązujący do gotyku.  Wykonany z modrzewia, jest ważnym obiektem na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego. Najcenniejszymi zabytkami kościoła są: gotycki krucyfiks, kamienna, renesansowa chrzcielnica oraz późnobarokowe organy.

Kościół od początku swego istnienia otulony był drzewami, głównie lipami, które chroniły go od wiatru i deszczu. Został zbudowany w drugiej połowie XVII wieku jako czwarty na tym samym miejscu. Pierwotnie był bezwieżowy, wieżę dostawiono trochę później w latach 1976–80.
Dach nad nawą dla wiernych i prezbiterium dla duchownych jest dwuspadowy z barokową wieżyczką na najmniejszy kościelny dzwon. 

W środku zachowały się dwa cenne portale, w tym manierystyczny, bogato zdobiony. Nad przedsionkiem kościoła i prezbiterium znajdują się stropy kasetonowe z lat 70. XX wieku. Ściany pokrywa polichromia z XIX i XX wieku. Sceny z Ewangelii uzupełnione są motywami roślinnymi. W 1939 roku polichromię wykonał Marian Giebułtowski, oświęcimski artysta malarz, powinowaty Jana Matejki. Później została ona przykryta przykrytą nową podczas generalnego remontu kościoła w latach 1979 – 82.
Typowo gotyckie rozwiązania architektoniczne to trójboczne zamknięcie prezbiterium, półkoliste zakończenie okien i drzwi, półkolisty wystrój tęczy. 

Na belce tęczowej widnieją rzeźby Grupy Ukrzyżowania z gotyckim krucyfiksem z XV wieku. Pochodzi on z wcześniejszego kościoła.Ołtarz główny w kościele w Marcyporębie wraz z dekoracją rzeźbiarską prawdopodobniewykonał anonimowy pracownik Antoniego Gegenbaura w drugiej połowie XVIII wieku.
W ołtarzu umieszczono siedemnastowieczny obraz przedstawiający Wniebowzięcie Matki Bożej. Co ciekawe wizerunek Maryi znajduje się w każdym z ołtarzy!

Po zachodniej stronie kościoła znajduje się interesujący grobowiec rodziny Baumów, właścicieli pobliskiej Kopytówki. Obok świątyni stoi klasycystyczna dzwonnica z 1831 roku.

Z parafią związany jest obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Ma ciekawą historię: pierwotnie znajdował w dworze w miejscowości Kopytówka, należącej do parafii Marcyporęba. Kiedy w 1641 roku na wizerunku Matki Bożej dostrzeżono łzy, postanowiono cudowny obraz przekazać do kościoła św. Marcina. Jak podaje legenda, kiedy pielgrzymi wyruszyli z obrazem, napotkali na tak gęstą mgłę, że zgubili drogę i zamiast dotrzeć do Marcyporęby, znaleźli się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdy mgła cudownie opadła, postanowili obraz ten przekazać do tamtejszego klasztoru Ojców Bernardynów.