Facebook link

Kościół św. Jana Ewangelisty Pisarzowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Jana Ewangelisty Pisarzowa

Kościół św. Jana Ewangelisty Pisarzowa

Drewniany kościół z wieżą. Przy nim kilka drzew.
Pisarzowa 20, 34-653 Pisarzowa Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 183328104
Kościół wzniesiony został w 1713 r. przez F. Wąsowskiego. Do jego budowy użyto elementów z poprzedniej, gotyckiej świątyni. Nawę i prezbiterium nakrywa jednolity dach wielospadowy, kryty blachą, z barokową wieżyczką sygnaturkową zwieńczoną baniastym hełmem z latarnią. Wnętrze zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z XIX w. Barokowe i rokokowe wyposażenie świątyni pochodzi z końca XVII w. oraz z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się intarsjowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowany na koniec XVII w. Z tego samego okresu pochodzi kamienna chrzcielnica.

Ten ciekawy zabytek, mimo że wielokrotnie przebudowany podchodzi z XVIII wieku. Natomiast sama parafia w Pisarzowej jest znacznie starsza bowiem datuje się ją już na XIV wiek. Obecny kościół św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej, najpewniej trzeci na tym miejscu, wzniesiony został w 1713 przez F. Wąsowskiego. Do jego budowy użyto elementów z poprzedniej, rozebranej XV-wiecznej gotyckiej świątyni. Konsekracja w 1749 przez sufragana krakowskiego Michała Kunickiego. Po I rozbiorze Polski, w wyniku konfiskaty przez Austriaków dóbr królewskich, Pisarzowa przeszła w ręce Austrii, stając się własnością skarbu cesarskiego w Wiedniu i przez pewien czas wchodziła w skład dóbr kameralnych. W wyniku przywłaszczenia terenu wsi pod opiekę tego urzędu przeszedł kościół parafialny. Dwukondygnacyjną wieżę konstrukcji słupowej wzniesiono w 1875. 1923-1935 budowa Kaplicy Różańcowej. W 1978 przebudowa - kościół został podniesiony i poszerzony w dolnej części, a do wieży dobudowano trzecią kondygnację. W 2014 świątynia była konserwowana - remont dachu oraz schodów i obejścia wokół kościoła. Jeśli chodzi o architekturę to jest to kościół jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wzniesiony w konstrukcji wieńcowo-zrębowej. Nawę i prezbiterium nakrywa jadnokalenicowy dach wielospadowy, kryty blachą, z barokową sygnaturką zwieńczoną baniastym hełmem z latarnią. Górna kondygnacja wieży za każdej strony przepruta okienkami o wykroju czwórliścia. Środkowa kondygnacja ozdobiona od południa dużym oknem w neogotyckim obramieniu zwieńczonym kwiatonami. Do prezbiterium, od strony północnej. przylega zakrystia. Od południa Kaplica Różańcowa (1923-1935) z obrazem przedstawiającym Maryję wręczającą różaniec św. Dominikowi. Z kaplicy przejście do Ogrojca. Nad prezbiterium pozorne sklepienia kolebkowe, nad nawą stropy płaskie. Wnętrze zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z 1897 (malował Adolf Gucwa z Tarnowa). Barokowe i rokokowe wyposażenie świątyni pochodzi z końca XVII w. oraz z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się intarsjowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowany na koniec XVII w. Z tego samego okresu pochodzi kamienna chrzcielnica.