Facebook link

Krościenko nad Dunajcem - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Miejscowość położona w dolinie wśród zalesionych wzgórz.
Krościenko nad Dunajcem
Tutejsze wody mineralne związane są z występowaniem intruzji magmowych ciągnących się od Przełęczy Snozka do Wąwozu Homole. W dwóch miejscach zlokalizowanych po wschodniej stronie miejscowości ujęto trzy źródła szczaw chlorkowych o różnym składzie, stopniu mineralizacji i przeznaczeniu – na przedłużeniu ul. Polnej – „Stefan” i „Michalina”, a na przedłużeniu ul. Źródlanej – „Maria”. Wykorzystuje się je w leczeniu przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.