Facebook link

Krzeszowice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Krzeszowice

Krzeszowice

Ujęcie wody Zdrój Główny w Krzeszowicach, niewielka murowana budka z ozdobnymi drzwiami z herbem Potockich
Miasto znane jest z leczniczych wód mineralnych siarczanowo-wapniowo-magnezowych już od XVII wieku, a regularna działalność lecznicza rozpoczęła się tutaj w II połowie XVIII wieku, od kiedy to krzeszowickie wody zaczęto wykorzystywać do leczenia schorzeń narządów ruchu, reumatycznych i pourazowych. Od ponad 250 lat tutejsze wody siarczkowe są uznawane za lecznicze, a pierwszych pacjentów zarejestrowano tu w 1779.
Krzeszowice to pierwsze polskie uzdrowisko, obok Druskiennik, Iwonicza, Jaremczy, Lubnia, Nałęczowa, Rymanowa, Solca, Swoszowic, Truskawca, Worochty i Zaleszczyk, któremu w sposób formalny, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 roku, nadano status uzdrowiska użyteczności publicznej. Tytuł ten Krzeszowice utraciły w sposób formalny z dniem 1 stycznia 1967 roku, jednak obecnie trwają prace zmierzające do przywrócenia tego tytułu. Pomimo braku oficjalnego statusu uzdrowiska wykorzystanie surowców leczniczych w Krzeszowicach ma miejsce nieprzerwanie, gdyż tradycje uzdrowiskowe kontynuuje Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Poziom wodonośny występuje tu w obrębie utworów piaszczystych, wapieni i margli z lokalnymi wkładkami gipsów i anhydrytów. Powstał dzięki zalaniu morzem Rowu Krzeszowickiego przed kilkunastoma milionami lat. Na jego dnie z wody wytrącał się siarczan wapnia, a w wyniku procesów chemicznych dochodziło do wypłukiwania związków siarki.