Facebook link

Łomnica-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Łomnica-Zdrój

Łomnica-Zdrój

Łomnica Zdrój mgielny łuk
Łomnica-Zdrój
Łomnickie wody mineralne to szczawy występujące w utworach fliszowych w rejonach stref uskokowych ułatwiających infiltrację wód opadowych i doprowadzających wolny dwutlenek węgla. Rozwój Łomnicy jako uzdrowiska rozpoczął się w 1910 r., kiedy po raz pierwszy zaczęto je wykorzystywać. Najwięcej jest ich ulokowanych w górnej części miejscowości. Zawierają sporą ilość dwutlenku węgla. Wykorzystywane są do leczenia schorzeń układu krążenia.