Facebook link

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Chrzanów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Chrzanów

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Chrzanów

Budynek Muzeum Chrzanów
Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów
tel. +48 327538711
Otwartość, tradycja i pamięć. Muzeum w Chrzanowie działa na takich właśnie filarach. Placówka została otwarta w 1960 roku. A inicjatorem jej powstania był profesor Mieczysław Mazaraki, przyrodnik i nauczyciel, który pełnił wieloletnią funkcję jej dyrektora.

Historia Muzeum zaczyna się od  Mieczysława Mazaraka, który skupił wokół siebie ludzi, dla których idea stworzenia regionalnego Muzeum w Chrzanowie była ważna. Główny budynek, to dawny lamus dworski z XVI wieku. To właśnie w nim mieszczą się sale wystawiennicze, zwiedzając je można poznać historię i tradycje regionu, poznać kulturę i religię żydowskich przedwojennych mieszkańców Chrzanowa, historię miasta, cmentarzysk, a także minerałów. Tu znajdziecie między innymi odciski fauny i flory, skamieniałe pnie drzew, zestalone produkty pochodzenia wulkanicznego, a także rudy cynku i ołowiu. Zbiory uzupełniają plansze przedstawiające podstawowe procesy geologiczne. W gabinecie osobliwości znajdziecie prywatne kolekcie Mieczysława Mazaraka i jego żony, która była kustoszem. Wśród nich kolekcja muszli, jajo bociana białego, porcelana, motyle i pyski ryby piły. Głównym hasłem Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na lata 2019-2023 będzie Muzeum, otwarte! Wyraża ono kierunek działań, które będą realizowane w najbliższych latach dla dobra Gminy Chrzanów. Podstawami, tego założenia są: świadomość historyczna, źródła historyczne, Tradycja, pamięć oraz aktualny stan wiedzy. Są to filary, na których będzie opierać się działalność i rozwój Muzeum w Chrzanowie.


Obiekty na trasie