Facebook link

Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka Odporyszów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka Odporyszów

Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka Odporyszów

Rzeźby
Odporyszów, Plac Kościelny 1, 33-240 Żabno
tel. +48 146456984
Filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie mieści się przy kościele p.w. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie. W muzeum znajduje się ekspozycja poświęcona zbiorom sakralnym, rzeźbom i pamiątkom po cenionym ludowym rzeźbiarzu i konstruktorze - Janie Wnęku. Są tu m. in. wielopostaciowe sceny Zwiastowania, Narodzenia i Ukrzyżowania Chrystusa.

Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka w Odporyszowie, filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, mieści się przy kościele pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. W muzeum znajduje się ekspozycja poświęcona zbiorom sakralnym, rzeźbom i pamiątkom po cenionym ludowym rzeźbiarzu i konstruktorze - Janie Wnęku. Są tu m. in. wielopostaciowe sceny Zwiastowania, Narodzenia i Ukrzyżowania Chrystusa. W kaplicy Ogrojec znajduje się 12 innych rzeźb (m.in. Chrystus w Ogrojcu). 5 płaskorzeźb (m.in. Pieta) umieszczono w kaplicach - stacjach Siedmiu Boleści Matki Bożej na dawnym cmentarzu cholerycznym. O Janie Wnęku przypomina drewniany dwumetrowy pomnik wykonany przez M. Pajora. Historia powstania Muzeum im. Jana Wnęka w Odporyszowie sięga 1978 roku, kiedy to ówczesny kustosz Sanktuarium ks. Henryk Chojnacki umieścił rzeźby z niszczejących kaplic różańcowych w wieży przykościelnej. Równocześnie rozpoczął on planowanie utworzenia muzeum znajdującego się w Odporyszowie, poświęconego Janowi Wnękowi. Powstała koncepcja lokalizacji muzeum obok kaplicy odpustowej, jednak brak środków finansowych, a także przeniesienie księdza Chojnackiego do Krajowego Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie Polski, spowodowały spowolnienie realizacji planów. Nie udało się także dokończyć dzieła jego następcy ks. kustoszowi Januszowi Grenczakowi, który zmarł przedwcześnie. Dopiero w 1988 roku, w momencie, kiedy została wymieniona posadzka w auli, przeniesiono kilka rzeźb do tego pomieszczenia. Uczynił to ks. Jacek Moryto i ks. Dariusz Dobbek. W 1991 roku ksiądz Dobbek dokonał uroczystego otwarcia Muzeum im. Jana Wnęka.  Sama miejscowość: Odporyszów położona jest na niewielkiej wyżynie, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Tarnowa. Początki dziejów tej miejscowości sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1385 r., a parafia wymieniana jest w dokumentach w XV stuleciu. Istniał tutaj wówczas drewniany kościół pw. św. Małgorzaty, z obrazem Matki Boskiej otaczanym szczególną czcią. Kiedy na przełomie XVII i XVIII wieku wznoszono murowaną świątynię, wizerunek Matki Boskiej przeniesiono do nowego kościoła.


Obiekty na trasie