Facebook link

Puszcza Dulowska - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Puszcza Dulowska

Puszcza Dulowska

Puszcza Dulowska

Dulowa Region turystyczny: Kraków i okolice

To wyjątkowa perła na mapie przyrodniczej gminy Trzebinia. Puszcza Dulowska to kompleks leśny, w którym spotkać można łosia i dostrzec czarnego bociana. Świetne miejsce na spacery, rower i bliskie spotkania z naturą.

Bór, który jest pozostałością prastarej puszczy, leży w granicach Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje znaczną część zachodniego skraju Rowu Krzeszowickiego, części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W tej części nosi on nazwę Niecki Dulowskiej. Od północy jest ograniczona południowo-zachodnim skrajem Wyżyny Olkuskiej, zwanym Pagórami Myślachowickimi. Od południa ogranicza ją Grzbiet Tenczyński, którego zachodni fragment nosi nazwę Bloku Płaziańskiego.

Rów Krzeszowicki powstał w trzeciorzędzie jako efekt trwających wówczas na południu Polski ruchów górotwórczych. Jednolity dotychczas masyw o charakterze płaskowyżu rozłamał się i środkowa jego część obniżyła się miejscami o prawie 500 m. W tym samym czasie powstało obniżenie ograniczające od wschodu Blok Płaziański (biegnie nim droga i linia kolejowa łącząca Regulice z Alwernią). Dna rowów zapełniły piaski i gliny, czyniąc podłoże trudno przepuszczalnym dla wód. Dzięki temu tereny te zawsze były podmokłe, a zasilają je między innymi wody spływające niewielkimi strumykami z okolicznych wzgórz. Tu ma swój obszar źródłowy rzeka Chechło,stanowiąca w świetle najnowszych ustaleń granicę pomiędzy Wyżyną Śląską a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Zachodnią granicę Rowu Krzeszowickiego stanowi potok Pstrużnik.

To idealne miejsce na oddech i bezpośredni kontakt z przyrodą. Miejsce dla rowerzystów, rodzin z dziećmi i wózkami, a także koneserów rzadkich gatunków fauny i flory. Warto skorzystać z ścieżki przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Dulowa, która prowadzi północno-zachodnim skrajem Puszczy Dulowskiej.