Facebook link

Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego Dobczyce - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego Dobczyce

Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego Dobczyce

Skansen Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-310 Dobczyce Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 122711176
To prawdziwa gratka dla miłośników etnografii. Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego jest częścią Muzeum Regionalnego PTTK i elementem Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

W Skansenie zwiedzić można między innymi karczmę, w której znajduje się ekspozycja ze strojami ludowymi, trofeami myśliwskimi, narzędziami codziennego użytku. W izbie cechów prezentowane są z kolei narzędzia wykorzystywane w warsztatach rzemieślniczych (garbarskim, rymarskim, stolarskim, kołodziejskim, tkackim, tokarskim oraz garncarskim). Kolejnym budynkiem jest kurnik wraz z narzędziami rolniczymi oraz gospodarskimi. Ciekawym miejscem jest chałupa chłopska, w której stworzona została ekspozycja z przedmiotami związanymi z dawnymi obrzędami pogrzebowymi, w tym z zabytkowym, ponad stuletnim karawanem konnym. Do skansenu należy również XIX-wieczny spichlerz z Zagórzan, wyposażony w narzędzia kowalskie. Uzupełnieniem ekspozycji są trzy wozownie z różnego rodzaju wozami, saniami oraz narzędziami rolniczymi. Licznie zgromadzone w skansenie eksponaty to rezultat wieloletniej pracy Władysława Kowalskiego – pierwszego kustosza muzeum oraz wielu członków PTTK, a także mieszkańców, którzy podarowali stare sprzęty codziennego użytku.


Obiekty na trasie