Facebook link

Wystawy w Stowarzyszeniu Romów w Polsce Oświęcim - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Wystawy w Stowarzyszeniu Romów w Polsce Oświęcim

Wystawy w Stowarzyszeniu Romów w Polsce Oświęcim

W muzeum prezentowane są wystawy stałe:

Berka Joselewicza 5, 32-600 Oświęcim Region turystyczny: Oświęcim i okolice

tel. +48 338426989
tel. +48 513985866
Jaka była droga Romów, którzy ze względu na pokoleniowe migracje mówią o sobie, że są obywatelami świata? Jak byli postrzegani, jak wyglądał dialog między kulturami, tradycjami i językiem? Na pytania odpowiada Stowarzyszenie Romów Polskich w Oświęcimiu, poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną i społeczną.

Na początku było Stowarzyszenie Romów, które powstało w 1992 roku. Za cel postawiło sobie tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego, którego czują się obywatelami, mimo własnej specyficznej tożsamości. Oprócz działalności, która ma poprawić sytuację społeczną, ekonomiczną i kulturalną Romów, stawia sobie za cel także upamiętnienie eksterminacji Romów przez hitlerowców. Działania te realizowane są poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości i wystaw. W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Romski Instytut Historyczny, jedyna taka instytucja w Polsce, który jest placówką naukowo – badawczą. W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie kwestiami kultury mniejszości, prawami człowieka, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji Stowarzyszenie Romów postanowiło przygotować wystawę  pod tytułem: „Przenikanie kultury. Romowie kiedyś i dziś". Można także oglądać wystawę stałą pod tytułem „Romowie - historia i kultura” . Przedstawiając zmienne koleje romskiego losu ekspozycja zwraca uwagę na motyw wędrówki i ich kontakty z innymi ludźmi.