Facebook link

Ruiny zamku Bydlin - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ruiny zamku Bydlin

Ruiny zamku Bydlin

Fragmenty murów z kamienia  otoczeniu lasu.
Bydlin Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Warownia położona na wysokim wzgórzu swe funkcje obronne pełniła przez 200 lat. Przebudowana na kościół, potem pełniąca funkcję zboru ariańskiego i znów katolickiej świątyni została zburzona przez Szwedów w 1665 roku. Odbudowano ją, ale pod koniec XVIII wieku została opuszczona i popadła w powolną ruinę. Dziś można oglądać tylko malownicze pozostałości zamku.
Powstanie zamku Bydlin datuje się na XIV w. Niestety do obecnych czasów zachowały się jedynie ruiny- resztki murów oraz fosy- będące częścią Szlaku Orlich Gniazd.Średnia grubość murów zamku Bydlin wynosiła nieco ponad dwa metry, a przeciętna wysokość około siedmiu metrów. W murach widnieją ślady zabudowanych okienek strzelniczych. Oprócz roli obronnej Zamek pełnił funkcje sakralne, bowiem około XVI został przekształcony w kościół. Ruiny zamku są dostępne do zwiedzania za darmo. U stóp tych ruin zachowały się jeszcze ślady okopów z I wojny światowej, z czasów tutejszych bitew w listopadzie 1914 roku. Miejscowość Bydlin leży około 10 kilometrów od Olkusza, a do zamku wiedzie czerwony Szlak Orlich Gniazd i również czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.