Facebook link

Ruiny zamku Bydlin - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ruiny zamku Bydlin

Ruiny zamku Bydlin

Warownia położona na wysokim wzgórzu swe funkcje obronne pełniła przez 200 lat. Przebudowana na kościół, potem pełniąca funkcję zboru ariańskiego i znów katolickiej świątyni została zburzona przez Szwedów w 1665 roku. Odbudowano ją, ale pod koniec XVIII wieku została opuszczona i popadła w powolną ruinę. Dziś można oglądać tylko malownicze pozostałości zamku.

W świetle informacji zawartych w średniowiecznych źródłach pisanych i na podstawie badań archeologicznych z 1989 r. należy sądzić, że zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji możnowładczej. Castrum Bydlin, lub fortalicium Załęże występuje w licznych wzmiankach od 1389 r. Zamek zbudował prawdopodobnie Niemierza herbu Strzała albo jego ojciec Pełka. W końcu XV w. Bydlin stał się własnością Brzezickich, potem Szczepanowskich i Bonerów. W II poł. XVI w. zamek rycerski w Bydlinie został zamieniony przez Jana Firleja na zbór ariański. W końcu XVI w. kolejny dziedzic wsi Mikołaj Firlej przebudował dawną warowną rezydencję i zamienił zbór na kościół katolicki pw. Świętego Krzyża. Przebudowa polegała na wzniesieniu w połowie długości prostokątnego wnętrza ściany tęczowej, która wyodrębniała prezbiterium od nawy. Od zach. wydzielono wąskie wnętrze, rodzaj kruchty, wybito nowe wejście na poziomie dziedzińca i zamurowano okna. W czasie „potopu szwedzkiego” w XVII w. kościół został spalony. Powstanie zamku Bydlin datuje się więc  na XIV w. Niestety do obecnych czasów zachowały się jedynie ruiny- resztki murów oraz fosy- będące częścią Szlaku Orlich Gniazd.Średnia grubość murów zamku Bydlin wynosiła nieco ponad dwa metry, a przeciętna wysokość około siedmiu metrów. W murach widnieją ślady zabudowanych okienek strzelniczych. Oprócz roli obronnej Zamek pełnił funkcje sakralne, bowiem około XVI został przekształcony w kościół. Ruiny zamku są dostępne do zwiedzania za darmo. U stóp tych ruin zachowały się jeszcze ślady okopów z I wojny światowej, z czasów tutejszych bitew w listopadzie 1914 roku. Miejscowość Bydlin leży około 10 kilometrów od Olkusza, a do zamku wiedzie czerwony Szlak Orlich Gniazd i również czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.


Brak obiektów w wybranej kategorii.