Facebook link

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze

Obudowane leśne źródło, woda bijąca z wydrążonego pnia drzewa
Niezwykłe miejsce, z którym związane są liczne legendy. Może spacerując wśród starych buków usłyszycie jedną z nich…
Na terenie miejscowości Zagórze (gmina Babice) znajduje się rezerwat przyrody Bukowica. Na wzgórzu zbudowanym z wapieni triasowych, w zachodniej części Garbu Tenczyńskiego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym oraz swoistych cech krajobrazu. W runie rośnie m.in.: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, marzanka wonna. Atrakcją rezerwatu jest mająca długość kilkunastu metrów wychodnia – ściana skalna z triasowych wapieni, w której widoczne są liczne otwory niewielkich jaskiń. Znajduje się tutaj cudowne źródełko. O walorach smakowych i zdrowotnych tutejszej wody opowiadają miejscowe legendy. Według jednej z nich podziemnym korytarzem z zamku w Lipowcu przypływa do źródełka Złota Kaczka. W tym miejscu kilkaset lat temu zatrzymał się w drodze pod Wiedeń król Jan III Sobieski ze swoją armią. Kto wie, czy cudowna woda z zagórskiego źródełka, nie przyczyniła się później do zwycięstwa nad Turkami?